Audyty

Przeprowadzamy audyty w zakresie:

– oceny stanów wózków widłowych

– oceny przestrzegania przepisów dotyczących BHP

– oceny ergonomicznej ładowni akumulatorów