Niezbędne uprawnienia do wykonywania przeglądów konserwacyjnych

DC-TECH Daniel Czuba uzyskał niezbędne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego niezbędne do wykonywania przeglądów konserwacyjnych na dodatkowe urządzenia transportu bliskiego takimi jak:

-HDS

-platformy załadowcze